- Schoumakers Orthopedie Belgium  
 
   
 
 Home 
 
 Nieuws 
 
 Bedrijfsprofiel 
 
 Informatie zorgverleners 
 
 Producten 
 
 Aanmeet locaties 
 
 Links 
 
 FAQ 
 
 Contact 
 
 

FAQ.

 

1. Hoe vaak heb ik recht op een paar orthopedische schoenen?
2. Hoe vaak heb ik recht op een aanpassing van mijn confectieschoenen?
3. Hoeveel bedraagt de eigen bijdrage?
4. Moet ik de schoenen contant afrekenen bij het afleveren?
5. Moet ik de hele eigen bijdrage in 1 keer betalen?
6. Heb ik zeggenschap over kleur en snit van de schoenen?
7. Hoe lang is de levertijd?
8. Wat moet ik doen als ik een klacht heb?
9. Moet ik mijn schoenen inlopen?
10. Ik heb proefschoenen gekregen, wat nu?
11. Moet ik vaker van schoen wisselen?
12. Wat te doen met transpirerende voeten?
13. Hoe moet ik mijn schoenen drogen?
14. Hoe moet ik mijn schoenen onderhouden?
15. Waar kan ik mijn schoenen laten repareren?
16. Hoe lang heb ik garantie?

 

1. Hoe vaak heb ik recht op een paar schoenen?
Antwoord: De vervangingstermijn van uw schoenen is afhankelijk van de door u gekozen ziektekostenverzekering. Voor deze informatie kunt u het best met uw verzekeraar contact opnemen. Normaliter gaat men ervan uit dat u over minimaal twee paar adequate schoenen beschikt.

 


2. Hoe vaak heb ik recht op een aanpassing van mijn confectieschoenen?
Antwoord: De vervangingstermijn van uw schoenen is afhankelijk van de door u gekozen ziektekostenverzekering. Voor deze informatie kunt u het best met uw verzekeraar contact opnemen. Normaliter gaat men ervan uit dat u over minimaal twee paar adequate schoenen beschikt.

 


3. Hoeveel bedraagt de eigen bijdrage?
Antwoord: De wettelijke eigen bijdrage bedraagt voor 2014 € 141,50 per paar voor verzekerden van 16 jaar en ouder. Voor kinderen bedraagt de eigen bijdrage € 71,00.

 


4. Moet ik de schoenen contant afrekenen bij het afleveren?
Antwoord: In principe dient u bij aflevering uw factuur te betalen. u heeft hierbij de keuze uit contacte betaling of per pin.

 


5. Moet ik de hele eigen bijdrage in 1 keer betalen?
Antwoord: In principe betaalt u de egen bijdrage in 1 keer. In incidentele gevallen kunnen wij hierop een uitzondering maken.

 


6. Heb ik zeggenschap over kleur en snit van de schoenen?
Antwoord: Al onze klanten bepalen zelf de door hen gewenste kleur en uitvoering van het schoeisel. Functionaliteit staat echter voorop. Hieraan doen wij geen concessies.

 


7. Hoe lang is de levertijd?

Normaliter leveren wij een herhalingslevering binnen 6 weken. In onderstaand schema staan de maximale levertijden.

Antwoord: De door ons gehanteerde levertijden bedragen:
Voor orthopedisch schoeisel: maximaal 12 weken
Voor semi-orthopedisch schoeisel: maximaal 6 weken
Voor orthop. voorzieningen aan confectieschoeisel : maximaal 6 weken
Individueel vervaardigde supplementen: maximaal 6 weken
Voor Voorlopig orthopedisch schoeisel: maximaal 5 weken
Confectieverbandschoenen: maximaal 1 week
Noodreparaties: maximaal 1 werkdag
Door een verlengde pasfase kunnen deze levertijden overschreden worden.

 


8. Wat moet ik doen als ik een klacht heb?
Antwoord: Mocht u onverhoopt een klacht hebben over een door ons geleverd product, onze bejegening of handelswijze dan verzoeken wij u dit schriftelijk aan ons mee te delen.( zie ook onze algemene leveringsvoorwaarden).

Uiteraard zullen wij te allen tijde proberen uw klacht te verhelpen, zodat u vervolgens weer goed uit de voeten kunt. Mocht het voorkomen, dat wij alle mogelijke aanpassingen uitgevoerd hebben en dat u toch nog niet tevreden bent, kunt u uw klacht laten beoordelen volgens een daarvoor bestemde procedure. Deze klachten worden verwerkt conform de wet klachtenrecht cliënten zorgsector. Schoumakers orthopedie bevestigt de ontvangst en aard van de klacht per post of E-mail aan u. Vervolgens wordt er contact opgenomen met de zorgverzekeraar en vindt er overleg plaats tussen klant, fabrikant en zorgverzekeraar.

Indien de klacht hierna nog niet naar tevredenheid verholpen is vult de klant een door Schoumakers orthopedie verstrekt klachtenformulier in. Dit klachtenformulier wordt door de klant verstuurd naar:Klachtencommissie orthopedische en medische hulpmiddelen,Postbus 405,3100 SK Schiedam. Deze klachtencommissie doet een uitspraak over de ingediende klacht. Als ook deze klachtencommissie er niet in slaagt de klacht naar tevredenheid op te lossen is er sprake van een geschil. In dat geval kan de klacht voorgelegd worden aan de geschillencommissie van de SEMH.

Men kan de geschillencommissie als volgt bereiken:
Geschillencommissie SEMH
Postbus 526
2400 AM, Alphen aan den Rijn.

Wij zullen er natuurlijk alles aan doen om het in de praktijk nooit zover te laten komen. Maar mocht de situatie zich toch voordoen, is het voor u goed te weten waar u terecht kunt.

 


9. Moet ik mijn schoenen inlopen?
Antwoord: In de meeste gevallen is er sprake van een bepaalde periode van gewenning. De aangepaste schoenen zijn voorzien van bepaalde aanpassingen en correcties die men nog niet gewoon is. Uw schoenen kunnen in het begin, omdat alle materialen nieuw zijn wat stug zijn. Het is daarom van groot belang om drukplekken te voorkomen, de tijd te nemen om aan uw nieuwe schoenen te wennen.

Na iedere draagtijd dient u uw voeten grondig op drukplekken te controleren. Zijn uw ogen slecht laat dan een ander uw voeten nakijken. De gevoeligheid van uw voeten en de gemaakte voorziening bepalen welk inloopschema u moet gebruiken. Wij adviseren u het volgende schema:

 

  Orthopedisch. schoeisel Semi- orthopedisch schoeisel Steunzolen Aanpassingen
confectie schoenen
1e dag ½ uur 1 uur 6 uur 6 uur
2e dag 1 uur 2 uur 12 uur 12 uur
3e dag 2 uur 3 uur Hele dag Hele dag
4e dag 3 uur 4 uur    
5e dag 3 uur 5 uur    
6e dag 5 uur 6 uur    
7e dag 5 uur 8 uur    
8e dag 8 uur Hele dag    
9e dag Hele dag      

Als na het dragen van de schoen er rode plekken zijn ontstaan die pas na enige tijd verdwijnen, dan moet u de volgende dag dezelfde draagtijd hanteren. Als er drukplekken of blaren ontstaan dan moet u het artikel niet meer gebruiken en contact opnemen met uw schoenmaker. Als er na 2 weken geen problemen zijn dan kunt u er van uit gaan dat u aan de schoenen gewend bent. Het is overigens wenselijk dat u uw schoenen regelmatig om wisselt met een ander paar. Het is dan ook wel wenselijk dat dit paar nog in goede staat verkeert.

 


10. Ik heb proefschoenen gekregen, wat nu?
Antwoord: In de meeste gevallen is er sprake van een bepaalde periode van gewenning. De aangepaste schoenen zijn voorzien van bepaalde aanpassingen en correcties die men nog niet gewoon is. Uw schoenen kunnen in het begin, omdat alle materialen nieuw zijn wat stug zijn. Het is daarom van groot belang om drukplekken te voorkomen, de tijd te nemen om aan uw nieuwe schoenen te wennen. Na iedere draagtijd dient u uw voeten grondig op drukplekken te controleren. Zijn uw ogen slecht laat dan een ander uw voeten nakijken. De gevoeligheid van uw voeten en de gemaakte voorziening bepalen welk inloopschema u moet gebruiken. Wij adviseren u het volgende schema:

 

Proefschoen
1e dag ½ uur
2e dag 1 uur
3e dag 2 uur
4e dag 3 uur
5e dag 3 uur
6e dag 5 uur
7e dag 5 uur
8e dag 8 uur
9e dag Hele dag
Na afloop van de proefperiode legt u uw bevindingen aan onze paskamer medewerker voor. Uw ervaringen worden meegnomen bij de productie van uw definitieve schoenen.

 


11. Moet ik vaker van schoen wisselen?
Antwoord: Uw schoenen gaan langer mee als u ze regelmatig wisselt. Schoenen nemen transpiratievocht op en moeten daarom af te toe ‘luchten’. Vandaar dat u, na aanschaf van het eerste paar orthopedische schoenen, in aanmerking komt voor een reservepaar.(afhankelijk van de polisvoorwaarden van uw ziektekostenverzekering) U kunt dan dus afwisselen in het dragen van de schoenen. Geadviseerd wordt dezelfde schoenen niet langer dan twee dagen achtereen te dragen.

 


12. Wat te doen met transpirerende voeten?
Antwoord: Het dragen van hooggesloten schoenen kan transpireren van de voeten verergeren. U kunt dit tegengaan met de volgende maatregelen:

  Wissel regelmatig van schoenen.
  Draag katoenen of wollen sokken of kousen en verschoon deze dagelijks, indien nodig vaker.
  Was uw voeten regelmatig.
  Gebruik een antitranspiratie crème of voetpoeder.

Mochten deze maatregelen niet helpen, raadpleeg dan uw huisarts of dermatoloog.

 


13. Hoe moet ik mijn schoenen drogen?
Antwoord: Zet uw schoenen nooit bij of op een warmtebron om ze sneller te laten drogen. Als uw schoenen erg nat geworden zijn, kunt u ze het beste laten drogen bij kamertemperatuur met een prop absorberend papier erin.

 


14. Hoe moet ik mijn schoenen onderhouden?
Antwoord: Het is van belang om uw schoenen goed te onderhouden. Dit bevordert de gebruiksduur en draagt bij in een langere periode van een juiste pasvorm en correctie. Uw schoenen zijn een hoogwaardig en prijzig product en verdienen dus wat extra aandacht.

Zorg daarom voor het volgend:

  Zet schoenen die nat zijn geworden nooit bij de verwarming om te drogen. Vul de natte schoenen met kranten en zet ze op een droge, niet al te warme plaats.
  Gebruik zonodig een schoenlepel.
  Geef uw schoenen wekelijkse behandeling met een goede schoencrème.
  Laat uw schoenen regelmatig op slijtage controleren en indien nodig tijdig te repareren.
  Laat de reparatie uitvoeren door uw orthopedisch schoenmaker. Bij reparatie door derden vervalt uw garantie.
  Maak de veters goed vast. De optimale steun wordt verkregen als de schoenen stevig aan zitten.

 


15. Waar kan ik mijn schoenen laten repareren?
Antwoord: Het is raadzaam, zeker ook gezien de garantie op uw schoenen, reparaties aan uw schoenen door uw orthopedisch schoentechnicus uit te laten voeren. Laat de hakken en/of zolen van uw orthopedische schoenen op tijd vervangen; te lang doorlopen op versleten hakken of zolen kan onherstelbare schade aan de schoenen aanrichten. Slijtage door normaal gebruik of slijtage als gevolg van onzorgvuldig gebruik vallen niet onder garantie en zijn dus voor uw eigen rekening.

 


16. Hoe lang heb ik garantie?
Antwoord: In overeenstemming met de daarvoor geldende normen, krijgt u gedurende 3 maanden garantie op de pasvorm van de schoenen. Voor het gebruikte materiaal geldt een garantie van 6 maanden. Deze garantiebepalingen zijn niet van toepassing op gebreken, veroorzaakt door onzorgvuldig gebruik of veranderingen aan uw voeten, ontstaan in de garantieperiode. Doorgaans zullen uw schoenen een levensduur behouden van minimaal 12 maanden, zodat u, bij meerdere paren, goed uitkomt met de eerder genoemde verstrekkingtermijnen van de zorgverzekeraars.